Podiatrie

Podiatrie je obor zabývající se diagnostikou a terapií chodidel. Zdravá noha má velký význam pro správnou funkci celého pohybového aparátu, protože tvoří základnu vašeho těla a základy jsou pro stabilitu nejdůležitější. Každá noha si zaslouží individuální posouzení a proto je součástí terapie vyšetření celého těla v různých pozicích, zhodnocení stoje a stability, chůze a dynamiky a také funkčnosti jednotlivých kloubů dolních končetin. Následuje vyšetření otisku chodidel na podoskopu nebo plantografu, konzultace vašeho obutí (běžné, sportovní nebo zdravotní boty, ale i již sešlapané boty a dosud nošené ortopedické vložky), popřípadě doporučení vhodné ortézy a tejpování. Je možné zakoupit termoplastické vložky VASYLI, popř. doupravit již indikované. V neposlední řadě je důležitá aktivní terapie cílená na dolní končetinu a aktivní spolupráce pacienta.