Individuální fyzioterapie

Základem terapie je komplexní vstupní kineziologický  rozbor a zhodnocení aktuálního zdravotního stavu.  Od toho se odvíjí cílená terapie, kde volím techniky manuální medicíny, metody na principu vývojové kineziologie a neurofyziologickém podkladě. Pracuji především s vahou vlastního těla v kombinaci se stabilizačními cviky. Využívám velké a malé míče,  TRX, bosu, balanční čočky, therabandy, SM Systém apod. Je kladen důraz na individuální terapeutický plán, ale i aktivní přístup klienta k terapii. Cílem individuálního cvičení je obnova svalové rovnováhy a odstranění bolesti.