Dynamická neuromuskulární stabilizace

Koncept Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) vychází z principů vývojové kineziologie, jejímž zakladatelem je Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. Je to světově proslavená rehabilitační metoda postavená na odpozorování vertikalizace fyziologických miminek v prvním 1,5 roce života. Metodou DNS tedy prakticky brzy po příchodu na svět prošel prakticky každý z nás, ale během života, ať už při práci či sportu, spěchu, se naučil jiný stereotyp provádění určitých pohybů a jejich opakováním se vše děje již automaticky a často chybně. Dochází tak k decentraci kloubů, nesprávnému zapojení svalů do pohybového řetězce a vzniku následných potíží. Náš mozek tyto programy řízení postury a pohybu v sobě stále má - cvičení DNS tyto programy oslovuje.